นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวสรรหาบุคคล
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผลสอบการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผลสอบการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันสัมภาษณ์ ระเบียบ และวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษา
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันสัมภาษณ์ ระเบียบ และวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษา
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right